Tavoitteet

View page in language: Bulgarian | English | Italian | Lithuanian

SIDOSRYHMÄ- JA KÄYTTÄJÄTARVEANALYYSI:

 • Selvittää sosiaali- ja lapsityötä opiskelevien opiskelijoiden asenteet pelilliseen oppimiseen monimuotoisessa oppimismallissa.
 • Tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus pelilliseen oppimiseen liittyvästä kirjallisuudesta kyseiseen aiheeseen liittyvillä koulutussektoreilla.

KOGNITIIVINEN TEHTÄVÄANALYYSI::

Tunnistaa kognitiiviset taidot, tiedot ja osaaminen, jotka vaaditaan käytännön harjoitusten suorittamiseksi perusteellisesti.

TOTEUTUSTAPA JA KÄYTTÖÖNOTTO:

Kehittää geneerinen pelialusta, joka tukee harjoittelutehtäviä. Tämä sisältää mekanismin, jolla tosielämän tilanteita ja niihin liittyviä sisältöjä voidaan esittää sosiaali- ja lapsityön oppmiskontekstissa, pelimoottorin sekä sisällön käsittely- ja tuotantomekanismit. Peli toteutetaan monikielisesti tukemaan opetusta Euroopan eri kielillä.

OPETTAJANKOULUTUS:

  • Valmentaa opettajia, mentoreita ja arvioijia käyttämään peliä. Kaikki pelin käyttäjät on koulutettava.
    Perustaa verkkopohjainen yhteisö, jossa opettajat, ammattilaiset ja muut peliin liittyvät sidosryhmät vaihtavat ajatuksia ja verkostoituvat.

     Tuottaa opas hyvistä käytännöistä, jotka auttavat opettajia soveltamaan peliä opetuksessaan mahdollisimman hyvin.

PILOTOINTI:

Toteuttaa laajamittainen pilotti, jossa peliä kokeillaan sosiaali- ja lapsityön opiskelijoilla, ammattilaisilla, opettajilla, mentoreilla ja arvioijilla Euroopan maissa.

ARVIOINTI JA LAADUNVARMISTUS:

Arvioida pelin vaikuttavuutta sosiaali- ja lapsityön opetuksessa ja harjoittelussa.

LEVITY JA KAUPALLISTAMINEN:

Arvioida pelin kaupallisia mahdollisuuksia markkinoilla.

VAIKUTUS:

    • 500 toisen asteen opiskelijaa ja sosiaalialan ammattilaista käyttää peliä;
    • 200 opettajaa koulutetaan;
    • vähintään 500 jäsentä kattava CoP-verkosto.


 

Siirry seuraavaan osioon (Tarpeet).